Niet DAT, maar HOE

Verbouwereerd keek hij mij aan.

..."Spoel die video nog even terug", vroeg hij, "zag ik dat werkelijk goed"?

Onder het kijken van de video zegt deze hondengeleider: "Kijk mijn hond zit hier op het spoor. Dat was toch de goede?"... 

Ik kijk hem weer aan en spoel de video nog een keertje terug.

"Ja" zei ik, "kijk goed, je hond loopt daar inderdaad op het spoor, maar...  Jij wist het niet en je kon je hond ook niet lezen.  Daarnaast maakt je hond hier geen bewuste keuze om door te werken op dat spoor. De hond is daar toevallig, waarom zou je dan meegaan?"

"Nou", zegt deze hondengeleider, "omdat daar het spoor ligt en die wil je toch uitlopen?"

Ik krap mij op mijn hoofd. Deze hondengeleider wil straks inzetbaar zijn en sporen uitwerken die niemand weet. Hoe gaat hij dat in hemels naam doen?

Hard werken voor hond en baas

Zoeken naar de geur

We hebben die dagen hard gewerkt. De eerste dag zag ik namelijk dat iedereen ervan uitging dat de start ook het daadwerkelijke begin van het spoor was. 

Direct na het aanbieden van het geurvoorwerp liepen bijna alle  honden van dit seminar meteen in de richting waar hij met zijn neus naartoe gezet is.  Gevolgd door een zelfverzekerde hondengeleider, die al na drie meter de hond volgt.

Telkens roep ik: "blijf staan, ... meer lijn, ... kijk of je hond het spoor heeft, .... 5 punten."

Soms voel ik mij dan een roepende in de woestijn. De ingesleten oude manier van werken blijkt behoorlijk hardnekkig te zijn.

Zelf ervaren en uitzoeken.

Mantrailen start

Uitzoeken bij een start: Geduld!

In een andere blog heb ik het over de Willy Wortel methode: het zelf ervaren en uitzoeken werkt beter dan het voorgekauwd krijgen.

Voor dat zelf ervaren zet ik dus oefeningen op met ingewikkelde geurpuzzels. Bijvoorbeeld een startpunt met een niet-logische richting of een startpunt helemaal niet op het spoor. Een klus niet alleen voor de hond, maar ook voor de geleider.

Zo ook bij dit team, die overigens een fictief persoon is. De hij kan ook een zij zijn.

Zij hadden het zwaar en het duurde lang. De twijfel en frustratie was te lezen op het gezicht van de geleider.

Deze hond werkte gelukkig door maar menige hond stopt op zo'n moment met werken. Wel keerde hij zich zo nu en dan om naar zijn geleider met een kop die zei: "Nou baasje waarom vertel je mij niet of ik goed zit? Ik weet het ook niet zo goed hoor. Moet ik deze of een ander geurspoor volgen? Baasje, help mij toch."

De hondengeleider gaf bijna de hoop op en keek op zijn beurt mij weer vertwijfeld aan: “ wat moet ik doen?

Een stap verder komen

mantrailen vertwijfeling

Soms kan je ook bij honden de  vertwijfeling op de kop lezen

De video die wij die avond samen bekeken was van deze oefening. Kijk dat hij vertwijfeld was, begrijp ik heus wel, dat is heel logisch, daar gaat het niet om.

Het gaat erom dat deze hondengeleider een stapje verder komt en er iets van leert. hopelijk ook realiseert dat het niet erom gaat DAT je een spoor uitloopt, maar HOE je dat doet in de training.

We bekijken meerdere video's, niet alleen van zijn hond, maar ook van de anderen. We bekijken de video's aan de hand van mijn vragen over lichaamstaal, de 5 punten enz.

Ook laat ik video’s zien van situaties waar je wel kan zien dat een hond een bewuste keuze maakt.  Dat je dat kunt aflezen van de lichaamstaal van de hond. Hoe nuttig dat is als je je hond goed kan lezen en dat de hond dat ook aan jou duidelijk kan maken!

Teamwork geleider en hond

Mantrailen lichaamstaal

Hier zie je een hond net voordat ze een beslissing neemt.

Ik probeer tijdens het lesgeven de teams juist dat lezen van de honden aan te leren en daar dan feedback naar je hond op te geven.

Mijn ervaring is dat ook de hond hiervan leert en steeds duidelijker in zijn lichaamstaal wordt. Gelukkig maar, want hierin is de mens echt de zwakke schakel.

Feedback geven aan je hond.

Met feedback aan je hond geven bedoel ik niet dat je je hond woordelijk zegt dat hij goed is. Aan honden geef je feedback door middel van lichaamstaal. Hoe?

Enkele voorbeelden van feedback geven aan je hond:

  • Als je de lichaamstaal van je hond die speurt herkent, ga dan met hem mee, maar als hij naar de geur zoekt, blijf dan staan, geef meer lijn. 
  • geeft je hond je een "negative" reageer dan meteen. Wacht niet tot dat hij 2, 3 keer je een negative geeft. Dat is immer de feedback: je moet verder zoeken. Dat stimuleert meer een zoekgedrag dan een speurgedrag.
  • zie je dat je hond tegen een beslissing aanzit: iets meer lijndruk, alsof je vraagt: "weet je het zeker"? Je hond zal zeker reageren en de beslissing nemen op dat moment.
  • Zie je dat je hond moeite heeft met het spoor. Biedt je hond bijvoorbeeld "de productive source" aan.
  • Of ondersteun hem door de andere kant van de straat aan te bieden. soms kan die meer groen hebben of in de schaduw liggen.

Twirre op het spoor

Ondersteunen, niet de weg wijzen

Het leren lezen van een hond is een van de moeilijkste dingen in dit werk.

Ik werk altijd met de voor de hondengeleider onbekende sporen en begeleid ze met het lezen van de hond. Vaak benoem ik wat ze zien of voorspel ik wat ze straks kunnen zien.  Maar men moet ook andere honden leren lezen als die aan het werk zijn. Meekijken en meedenken is dan het motto. Zo leerzaam!

Langzaam laat ik zo’n team los, dan moeten ze mij vertellen wat ze zien en waarom ze een bepaalde beslissing nemen.

mantrailen begeleiden

Soms is de begeleiding heel letterlijk

Het leerproces

Zo leert de hondengeleider zijn hond te lezen en de hond leert dat hij zelfstandig de geurstromen mag uitwerken.

De hond leert dat hij de tijd krijgt om een duidelijke beslissing op basis van selecteren en discrimineren te nemen. Bijkomend voordeel voor de hond is dat hij niet opgejaagd wordt om een snelle beslissing te nemen met de “hete adem” van de geleider in zijn nek, omdat die graag resultaat wil.

Conclusie

Het gaat in de training niet om DAT je een spoor volgt, maar HOE je dat doet. Dat geeft je de basis voor een zelfstandig werkende hond, die meer kans van slagen heeft.


Monique van Weeren
 

De kracht van Monique is haar kennis over het samenspel tussen speurhond en geleider. Hondengeleiders leren in de training te vertrouwen op hun intuïtie. Zodat zij op het moment waar het toe doet feilloos aanvoelen welke methodiek zij het beste kunnen inzetten. Monique heeft zelf jarenlange ervaring met het werken van haar eigen inzetbare honden bij vermissingen. Daarnaast zit lesgeven en kennis delen met serieuze mensen die willen leren in haar bloed.

>