Organisatie/Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden m.b.t. de Seminars, Workshops, Lezingen, Demo’s en/ of lessen: 

Organisatie: 
Mantrailing Nederland is gevestigd te Aalten. 
K.v.K 09139593 

Mantrailing Nederland werkt alleen met instructeurs die bewezen prestaties hebben geleverd op het gebied van mantrailing en/of geurdetectie. 
Alle trainingen / lessen worden verzorgd vanuit een perspectief, gebaseerd op de werkelijkheid , zoals inzetten bij politie en/of reddingshondenorgansaties bij o.a. vermissingen 

Bij de instructie wordt helder en eerlijk naar het K9-team als geheel gekeken. 

Inschrijving. 
Na inschrijving heeft de deelnemer 7 dagen bedenktijd om de inschrijving kosteloos te annuleren, tenzij er op het aanmeldingsformulier een andere termijn gegeven wordt. 
Let op: na deze week (termijn) is men verplicht de inschrijving te betaling. 
U ontvangt na inschrijving een factuur. Deze dient u binnen de aangegeven betalingstermijn te voldoen. 

Annulering. 
Wij onderscheiden twee soorten annuleringen: 

1) Annulering door de organisatie zelf: 
De organisatie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, ziekte van de instructeur/organisator of andere onvoorziene omstandigheden het seminar,  de workshop, lessen of demo te annuleren of verzetten. U ontvangt hierover bericht. Uiteraard bent u dan geen kosten verschuldigd en ontvangt u zo spoedig mogelijk eventueel betaald geld terug. 

2) Annulering door deelnemer: 

Bij een Seminar: 
Annulering tot 6 weken voor aanvang, tenzij er een andere termijn op het formulier vermeld is restitutie mogelijk minus de administratiekosten van €50,- per deelnemer 
Annulering vanaf 6 weken voor een seminar is restitutie niet mogelijk tenzij er iemand op de wachtlijst staat, die bereid is deze plaats over te nemen. 

Bij een workshop: 
Annulering tot 7 dagen voor aanvang is kosteloos, daarna is restitutie niet mogelijk 

Bij een lessenblok: 
Geen annulering mogelijk, tenzij in overleg. 
Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald. 

Bij gebruik van een strippenkaart: 
Annulering tot 24 uur voor aanvang, kost u geen strip 

Verantwoording: 

Deelname aan seminars, workshops, lessen, etc. georganiseer door Mantrailing Nederland geschiedt geheel op eigen verantwoording. 
Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar of de hond veroorzaakte schade aan derden en goederen van derden. 

Mantrailing Nederland is niet verantwoordelijk voor zaak- persoon- of vermogen schade die door de door Mantrailing Nederland georganiseerde oefeningen worden veroorzaakt. 
De deelnemer zorgt zelf dat hij/ zij voldoende verzekerd is voor eventueel veroorzaakte schade aan derde. 
Bij ongeluk en/of berging is iedere deelnemer verplicht middels zijn eigen ongeval-, ziektekostenverzekering gedekt te worden. 
Een geldig vaccinatiebewijs van de hond en aansprakelijkheidsverzekering dienen op verzoek getoond te worden. Bij onvoldoende verzekering kan u van deelname uitgesloten worden zonder restitutie van het deelname geld. 

Foto- en videoopnamens 
De deelnemer aanvaardt dat foto’s en/of videoop-names gemaakt op een evenement, georganiseerd door Mantrailing Nederland gepubliceerd mogen worden. 
Indien men hier bezwaar tegen heeft, dient u dit van te voren bij de organisator kenbaar te maken.
 

Mantrailing Nederland - Halteweg 6 - 7122 MB Aalten

mantrailingnl@gmail.com - +31 (0) 6 27 11 11 50
Algemene voorwaarden

>